IMG_0833.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi

5ecabc847a2fe015c7efd16151c94d14.png

Kongre Tarihi: 23-25 Kasım

Diş Hekimliği-01 (3).png

Poster Bildirileri

 

P1. Hospitalize Hastada Meydana Gelen Servikal Bölge Çürüklerinin Kompozit Restorasyonlar İle Tedavi Edilmesi: Olgu Sunumu

P2. Replacing Of Mandibular Anterior Restorations Using One-Shade Composite Resin: Case Report

P3. Endodontik –periodontal sorunlu mandibular molar dişin kombine tedavisi: Olgu Sunumu

P4. Alt Çene Anterior Bölgede Serbest Dişeti Grefti İle Keratinize Doku Kazanımı Ve Kök Yüzeyi Kapatılması: Olgu Serisi

P5. Evaluation Of Microtopography And  Micromorphology:  Nanohyrbid Vs Microhybrid

P6. Ortodonti Tedavisi Sonrası Şekil Anomalisi Bulunan Lateral Dişin Direkt Restorasyonu: Olgu Raporu

P7. Santral Dev Hücreli Granülomanın Eksizyonu Ve Serbest Dişeti Grefti İle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

P8. Travmaya Bağlı Komplike Olmayan 2 Adet Kuron Kırığının Tedavisi: Olgu Sunumu

P9. Efervesan Multivitaminin Nanohibrit Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

P10. Monokromatik Kompozit Rezin İle Sınıf V Estetik Restorasyonlarda Konservatif Yaklaşım: Olgu Sunumu

P11. Kemik İçi Defektlerin Cerrahi Tedavisinde Güncel Bir Teknik: Tek Flep Yaklaşımı

P12. Estetik Bölgede Tek Diş Eksikliğinde Peri-implant Mukoza Şekillendirilmesi: Olgu Sunumu

P13. Anterior Mine Hipoplazilerinin Kompozit Restorasyonla Tedavisi: Olgu Sunumu

P14. Periferal Dev Hücreli Granülom: 4 Olgu Sunumu

P15. Attitudes Of Dental Students For Obesity

P16. Meziyodens: 3 Olgu Raporu

P17. Protez Estetiği Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyonu: Olgu Raporu

P18. Hareketli Yer Tutucu İle Radiküler Kistten Etkilenmiş Mandibular Premoların Sürdürülmesi: Vaka Raporu

P19. Klordioksit Ve Farklı İrrigasyon Solüsyonları Arasındaki Etkileşimlerin Gözlemsel Olarak İncelenmesi

P20. Maksiller Bilateral Diastema Vakasının Estetik Rehabilitasyonu

P21. Bilateral Miller Sınıf 1 Diş Eti Çekilmesinin Tünel Tekniği Ve Koronale Pozisyone Flep İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

P22. Enversiyon : 2 Olgu Sunumu

P23. Restoration of A Lateral Tooth With A Horizontal Crown Fracture

P24. Yüksek Gülme Hattının Dudak Repozisyonu Cerrahisi İle Tedavisi : 2 Olgu Sunumu

P25. Protetik Diş Hekimliğinde Sanal Artikülatörler

P26. Peri-implantitisin cerrahi tedavisi: bir olgu sunumu

P27. Travma Sonucu Periodontal Ve Sert Doku Hasarı Olan Dişlerde Tedavi Yaklaşımı; 3 Olgu Sunumu

P28. Aşırı Madde Kayıplı Molar Dişin İndirekt Kompozit Rezin Restorasyonu

P29. Effect of Effervescent Multivitamino Discoloratıon of Microhybrid Composites

P30. Vestibüler İnsizyon Subperiostal Tünel Erişimi (Vista) Tekniği İle Anterior Estetik Bölgede İmplant Çevresi Yumuşak Doku Ogmentasyonu: Olgu Raporu

P31. Mandibula Posterior Mukogingival Bölgede Mukosel; Olgu Sunumu

P32. Mandibulada Gözlenen Diş eti Büyümesinin Cerrahisiz Periodontal Tedavi ile Elimine  Edilmesi: Olgu Sunumu

P33. Kama Lateral Dişlerin Kompozit Rezinle Restorasyonu

P34. Ortodontik Tedavide Kullanılan Mini Vidalar

P35. Direkt Kompozit Rezin Restorasyon Ve Periodontal Cerrahi İle Estetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

P36. Amalgama Bağlı Oral Likenoid Lezyon: Bir Olgu Sunumu

P37. Pedodonti Kliniğe Başvuran Hastalara Uygulanan Koruyucu Uygulamaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma