sunum fotograf.jpeg

Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD

‘Restoratif Diş Hekimliği Pratiğinde Lazer Ne kadar Önemli’

Özgeçmiş

1973 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da, yüksek öğrenimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamladı. Doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalında yaptı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2005'te Yardımcı Doçent, 2010'da Doçent, 2015 yılında Profesör oldu.

Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Diş Hekimliği Etik Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Hayvan Etik Kurul Üyeliği, Diş Hekimliği Fakültesi Mevlana Kordinatörlüğü, Muayene Komisyon Başkanlığı, Yönetim Kurul Üyeliği, Senato Üyeliği, Mütevelli Heyet Üyeliği, Yayın Etiği Kurul Üyeliği, Dergi Editörlüğü, Diş Hekimliği  Fakültesi Dekanlığı gibi vs.. birçok idari görevde bulundu.

25 tanesi Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler olmak üzere 50 üzerinde yayımlanmış akademik makaleleri mevcuttur. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 60’ın üzerinde bildirisi mevcuttur.

Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

 

He was born in 1973 in Antakya. He completed his primary and secondary education in Antakya and his higher education at Istanbul University Faculty of Dentistry in 1996. He completed his doctorate at Cumhuriyet University Faculty of Dentistry, Department of Dental Diseases and Treatment. In 1999, he became a research assistant at Cumhuriyet University Faculty of Dentistry, Department of Dental Diseases and Treatment. He became Assistant Professor in 2005, Associate Professor in 2010, and Professor in 2015.

Head of Clinical Sciences Department, Head of Departments, Head of Dentistry Ethics Committee, Deputy Director of Health Sciences Institute, Member of Animal Ethics Committee, Faculty of Dentistry Mevlana Coordinator, Head of Examination Commission, Member of Board of Directors, Member of Senate, Member of Board of Trustees, Publication Ethics Committee He held many administrative positions such as membership, Journal Editor, Dean of the Faculty of Dentistry, etc.

He has over 50 published academic articles, 25 of which are articles published in international refereed journals. He has more than 60 papers presented in international and national scientific meetings and published in the proceedings book.

He is still the Dean of Sivas Cumhuriyet University Faculty of Dentistry. Dr. İhsan Hubbezoğlu is married and has two children.