hüs.png

Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD

‘İndirekt parsiyel sabit protezlerde hangi güncel materyali, nasıl bir teknikle uygulamalıyım? Adeziv rezin simanlar ve simantasyonda güncel yaklaşımlar' 

Özgeçmiş

       Hacettepe   Üniversitesi Diş Hekimliği   Fakültesi'nden 1998   yılında   mezun   olduktan   sonra; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi A.D’da 1999-2004 yılları arasında ‘Obstrüktif Uyku Apnesinin Tedavisinde Prostodontik Uygulamalar’ tez çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında ‘Protetik Diş Tedavisi’ uzman diş hekimi olmuştur. 2014 yılında Protetik Diş Tedavisi Bilim Dalında ‘Doçent’ ünvan  ve  yetkisine   hak   kazanmıştır. Temmuz.2018’den itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.’da Doç. Dr.   Öğretim   Üyesi   olarak   göreve   başlamıştır. Mart-2020   yılında   aynı üniversitenin   diş   hekimliği   fakültesi   Protetik   Diş   Tedavisi   A.D.’da ‘PROFESÖRLÜK’ yükseltmesiyle, PROFESÖR DR. kadrosuna atanmıştır.  Dr.Kurtulmuş, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD), Türk Uyku Araştırmaları Derneği (TUAD), Türk Uyku Derneği (Uyku-Der), European Sleep Research Society (ESRS), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) ve European Academy of Dental Sleep Medicine (EADSM) üyesidir. International Team of Implantology (ITI) İzmir StudyClup Member olup, Ocak.2018’de co-Director görevine atanmıştır. TDB Akademiye bağlı bir eğitmen olarak mesleki odalarda seminer üstlenmiş, pek çok özel diş hekimliğinde sürekli eğitim merkezlerinde kurs veren bir konuşmacıdır. Ayrıca yurt dışı birçok mesleki ve branş dergilerinde, yurt içindeki bilimsel dergilerde ve son olarak da türkiye klinikleri diş hekimliği bölümünün daimi hakemlik görevlerini yürütmektedir.

    2021 yılı itibariyle de İstanbul Dental Akademi’nin bir eğitim elemanı olmuştur. Profesör Kurtulmuş, 2020 yılında yurt içinde kurulan ve merkezi İzmir’de olan ilk ve tek özel Uyku Apne Grubu (UAG) konseyininde uyku bozuklukları-solunum yolu rahatsızlıkları prostodontisi ve diş hekimliği uygulamaları üzerine haiz uzman diş hekimi olarak daimi ve kurucu bir üyesi seçilmiştir. Protetik Diş Hekimliği bilimi içindeki ilgi alanları: dental adezyonda maddeler bilgisi ve adeziv diş hekimliği (özellikle adeziv simanlar ve simantasyonda malzeme bilimi, adeziv sabit protezlerden; posterior okluzal veneerler, parsiyel kronlar, endokronlar, anterior laminete veneerler, maryland köprüler gibi) okluzyon, implant üstü overdenture protezler, implant destekli alt yapı protetik planlama ve üst yapı materyal seçimi, uyku ve solunum prostodontisi (uyku apnesi-horlamada teşhisden tedaviye kadar diş hekiminin rolü, önemi ve uygulamalardaki prostodontik diş hekimliğinin yeri, uyku bruksizmi rahatsızlığı-çene eklemi düzensizlikleri-miyofasiyal ağrı sendromu yönetimi ve okluzyon bozuklukları, vertikal yönde dikey boyut düzenlenmesi gibi) olmak üzere başlıcaları sıralanmaktadır. Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ halen araştırma ve klinik çalışmalarına dental kliniğinde(Alsancak/İZMİR) ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Dentaydın Hastanesi, Protetik Diş Tedavisi A.D.(Florya/İSTANBUL) devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.