PHOTO-2021-09-14-17-03-23.jpg

Prof. Dr. Senem YİĞİT ÖZER

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD

‘İmmatür Dişlerde Revaskülarizasyon’

Özgeçmiş

     Dr. Senem YİĞİT ÖZER, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu ve 2004 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2004-2008 tarihleri arasında Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde uzman doktor olarak çalışmasını takiben 2008 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevine başladı.  2012 yılında Endodonti Doçenti ünvanını alan Dr. Yiğit Özer, 2017 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Dr. Yiğit Özer 2012 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Endodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2015-2020 yılları arasında, Adnan Menderes Üniversitesi'nin resmi yayın dergisi olan ve TR Türk dizini dahil olmak üzere pekçok indeks tarafından tanınır hale gelen; kısa sürede Emerging Sources Citation Index’te (ESCI) yer alan “Meandros Medical and Dental Journal” isimli derginin Diş Hekimliği Bölümü Baş Editörlüğünü yürüttü. Baş editörlüğün yanısıra, Uluslararası hakemli iki dergide Yayın Kurulu Üyeliğini sürdürmekte iken pek çok dergide de hakemlik görevini üstlenmektedir.

2016 yılında, Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen eğitim ile “İyi Klinik Uygulamalar” belgesini almaya hak kazanan Dr. Yiğit Özer, 2016-2020 yılları arasında Adnan Menderes Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi “Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığını” başarı ile yürüttü.

Dr. Yiğit Özer aktif olarak, 2004 yılından beri, Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği, Dünya Endodonti Derneği ve İtalyan Endodonti Derneğinin üyeliklerini devam ettirmektedir.

Dr.Yiğit Özer’in ilgi duyduğu ana araştırma konuları; “Dikey Kök Kırıkları”, “Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı” ve “Kök Gelişimini Tamamlamamış Dişlerde Rejenerasyon” dur.

Dr. Yiğit Özer’in yazmış olduğu 3 adet kitap bölümü, çeviri yapılan bir kitapta 2  adet kitap bölümü ve 50’nin üzerinde basılmış makalesi bulunmaktadır. Davetli olarak katıldığı Uluslararası Konuşmalar ve düzenlediği kurslar da mevcuttur.

Prof.Dr. Senem YİĞİT ÖZER evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

 

     Dr. Senem YİĞİT ÖZER graduated from Selçuk University Faculty of Dentistry in 1997 and completed her doctorate in Ege University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics in 2004. After working as a specialist in Ministry of Diyarbakır Oral and Dental Health Center between 2004-2008, she started to work as an assistant Professor in Dicle University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics in 2008. Having received the title of Associate Professor of Endodontics in 2012, Dr. Yiğit Özer was appointed as Professor in 2017. Dr. Yiğit Özer has been working as the Head of the Department of Endodontics at Adnan Menderes University Faculty of Dentistry since 2012.

She served as the Chief Editor of the Department of Dentistry of the journal named “Meandros Medical and Dental Journal” included in the Emerging Sources Citation Index (ESCI) between 2015-2020. In addition to being the editor-in-chief, she is a member of the Editorial Board of two international refereed journals, and also undertakes the duty of refereeing in many journals.

In 2016, she performed on "Essentials in Clinical Practices" certificate provided by Akdeniz University and  Dr. Yiğit Özer successfully carried out the "Interventional and Non-Interventional Research Ethics Committee Chairman" of the Faculty of Dentistry between 2016 to 2020.

Dr. Yiğit Özer has been an active member of Turkish Endodontic Society, European Endodontic Society, World Endodontic Society and Italian Endodontic Society since 2004.

Dr. Yiğit Özer's main research subjects are; “Vertical Root Fractures”, “Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics” and “Regeneration in Immature”.

There are 3 book chapters written by Yiğit Özer, namely; 2 of them are translation  chapters of an endodontic novel book and more than 50 published articles. There are also many international lectures and hand-on-courses that she had attended as an invitee.

Prof. Dr. Senem YİĞİT ÖZER is married and has one child.