WhatsApp Image 2021-09-19 at 21.02.09.jpeg

Doç. Dr. Aliye AKÇALI

Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD

‘Peri-implant hastalıklarda tanı’

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aliye AKÇALI, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2006 yılında mezun olmuş ve 2012 yılında aynı fakültenin Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora programını tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarca desteklenen burslarla Strasburg Üniversitesi, Zürih Üniversitesi, University College London’da araştırmacı olarak deneyim kazanmış ve Witten Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Birçok bilimsel derneğe üyeliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunumları ve ödülleri bulunmaktadır. Klinik çalışmaları ağırlıklı olarak periodontal ve peri-implant plastik cerrahi ve kemik rejenerasyonu uygulamaları üzerine devam etmektedir. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak ve Queen Mary Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Dr Aliye Akcalı is qualified as a dentist from the Ege University, in Izmir, in 2006. Being a specialist in Periodontology, she currently holds a PhD in the same field from the same university. She collected further experience as a researcher at the University of Strasbourg, University of Zurich, University College London supported by national and international scientific institutions/grants and worked as a lecturer at Witten University. She has clinical experience in periodontology with a particular emphasis on peri-implant plastic surgery and bone regeneration procedures. She is currently working as an Associate Professor at Dokuz Eylul University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, and Honorary Lecturer at Queen Mary University.