Alp photo.JPG

Prof. Dr. Alpdoğan KANTARCI

 

Forsyth Enstitüsü, Periodontoloji AD

‘Periodontal hastalıklarla sistemik hastalıklar arasındaki ilişkinin iltihapsal temeli’

Özgeçmiş

Dr. Alpdoğan KANTARCI Forsyth Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Harvard Üniversitesi ve Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevlidir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olmuş, aynı fakültenin Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1999’da doktora sonrası araştırmacı olarak Boston Üniversitesi’nde çalışmaya baslamış, 2002-2004 arasında Boston Üniversitesi’nde periodontoloji uzmanlığı eğitimini almış, 2004 yılında öğretim üyeliğine atanmıştır. 2004 yılında Türkiye’de doçentlik sınavını vererek doçent olmuş, 2009 yılında Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Oral Biyoloji Bölümü’nde doçentliğe yükseltilmiştir. 2010 yılında Forsyth Enstitüsü’ne geçmiştir. 2020 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Araştırmacı, klinisyen ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Forsyth Enstitüsü klinik direktörüdür; aktif diş hekimliğine devam etmektedir. Akademik kariyeri boyunca 50’den fazla doktora, uzmanlık ve yüksek lisans tezi yönetmiş, lisans, yüksek lisans ve uzmanlık dersleri vermiştir; klinik eğitimde görev almıştır. Yirmiden fazla derginin yazım kurulunda ve hakemliğinde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları periodontal hastalığın moleküler mekanizmaları, iltihabın oral/dental ve sistemik hastalıklarla ilişkisi, ileri inceleme tekniklerinin diş hekimliği ve tıpta iltihabi hastalıkların tanısı ve tedavisindeki yeri ve özellikle son yıllarda hızlandırılmış ortodontik tedavinin biyolojik mekanizmaları olarak tarif edilebilir. Dr. Kantarcı 160’dan fazla makale yayınlamış, kitap bölümleri yazmış; diş hekimliği ve genel tıp kongrelerinde davetli olarak 500’den fazla konferans ve sözlü bildiri sunmuştur.

 

Dr. Alpdoğan KANTARCI holds a D.D.S. and a Ph.D. degree. He is a certified specialist of Periodontology (C.A.G.S.) and a Diplomate of the American Board of Periodontology. He is a Professor (Senior Member of the Staff) at the Forsyth Institute in Cambridge, MA, USA. Dr. Kantarci serves as an Associate Professor at Boston University’s Henry Goldman School of Dental Medicine and Harvard University School of Dental Medicine. He has started his career as a dentist after graduating from Istanbul University in 1991. He completed his clinical and PhD studies at Istanbul University at the Department of Periodontology joining the faculty. He moved to the USA in 1999 as a postdoctoral fellow at Boston University. Upon completing his postdoctoral studies in 2002, he has started clinical periodontology specialization training at Boston University. After graduating, he was appointed as an Assistant Professor in 2004 at the Goldman School of Dental Medicine. He was promoted to the Associate Professorship in 2009. In 2010, he joined the Forsyth Institute and Harvard University maintaining his faculty position at Boston University. He serves as the clinical practice director at the Forsyth Institute as an active clinician. During his academic career, Dr. Kantarci has been actively involved in training, education and patient care. He has mentored more than 50 PhD, doctorate, and Master’s theses; directed and taught in several graduate and postgraduate clinical and didactic dentistry courses. He serves in the editorial board and as a reviewer of more than 20 dental and medical scientific journals. His research interests include Molecular Mechanisms and Resolution Pathways of Oral Inflammation in Periodontitis, Experimental Models; Signal Transduction in Neutrophils and Monocytes in Inflammatory Diseases, Clinical Applications of High-Throughput Analysis in Dental Research (e.g. xMAP Multiplexing), and Biology of Surgery-Assisted Tooth Movement. He holds several patents. He has published more than 160 articles in peer-reviewed scientific journals, wrote book chapters, and has presented more than 500 oral talks and posters in dental and medical congresses.