FUNDA AKALTAN.FOTO.jpg

Prof. Dr. Funda AKALTAN

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD

‘Diş Hekimliği Eğitiminde Becerilerin Değerlendirilmesi’

Özgeçmiş

Prof. Dr. Funda Akaltan

Belçika, Mons, S.H.A.P.E. American High School’un ardından, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı kurumda 1996 yılında Doçent oldu ve 2001 yılından itibaren Profesör unvanı ile çalışmaya devam etti.  

2002 yılında “Hareketli Bölümlü Protezler – Planlama” adındaki kitabın ilk baskısı, 2018’de dördüncü baskısını yayına hazırladı. İmplant ve/veya diş destekli protezlerde biyomekanik kavramlar, kuvvet iletimi, manyetik tutucular, hassas tutucular, dental materyaller gibi konularda projeler yürüttü; ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler yayınladı. Hareketli bölümlü protezlerde planlama, kısmi dişsiz vakalarda yaşanan çelişkiler, ölçü yöntemleri, ölçü materyalleri, hassas tutucular ve etkili sunum becerileri gibi konularda konferanslar verdi ve meslek içi eğitim kurslarında bulundu.

Son 20 senede, diş hekimliği eğitiminin yeniden yapılandırılması üzerinde çalışmalarını sürdürdü. “Diş hekimliği eğitiminin ADEE (Association for Dental Education in Europe) uyumluluğu”, “Lisans Müfredat Geliştirme” ve “Diş hekimliğinde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konularında çalıştı. “Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” isimli bir kitabın ortak yazarları arasında yer aldı. “Diş Hekimliği Eğitimini Yeniden Düşünmek” isimli bir özel sayıda, lisans eğitimi ile ilgili 6 makalesi yer almaktadır. Farklı seviyelerde “eğiticinin eğitimi” ve ayrıca “online öğretici eğitimi” sertifika programlarına katıldı.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) Eğitim-Öğretim Koordinasyonu Başkanlığı, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Tutartlılık Komisyonu üyeliği, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa düzenlenen online “1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi” başkanlığını yürüttü.

Ankara Üniversiteliler Derneği, TPİD, DEPAD ve OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) üyelikleri bulunan Funda Akaltan, evli ve bir evlat sahibidir.

 

 

Prof. Dr. Funda Akaltan

She received her bachelor's degree in dentistry from Ankara University in 1987, after graduating from S.H.A.P.E American High School in Mons, Belgium. She was appointed Associate Professor at the same institution in 1996 and has been a Professor since 2001.

The first edition of "Removable Partial Dentures - Treatmen Planning" was published in 2002, and the fourth edition was ready for publication in 2018. She carried out projects on biomechanical concepts in implant and/or tooth supported prostheses, force transmission, magnetic attachments, precision attachments, dental materials. She has had articles published in national and international journals. She presented at conferences and attended training courses on topics such as removable partial denture planning, conflicts in partially edentulous cases, impression methods, impression materials, precision attachments, and effective presentation skills.

Over the last 20 years, she has continued to work on the curriculum development of dental education. She worked on "ADEE (Association for Dental Education in Europe) compatibility of dental education", "Undergraduate Curriculum Development" and "Principles of Assessment and Evaluation in Dentistry". She was a co-author on the book "Assessment and Evaluation of Clinical Skills in Dentistry." In a special issue titled "Reconsidering Dental Education," she has six articles on undergraduate education. She completed certificate programs in "training the trainer" and "online trainer training" at various levels.

Turkish Society of Prosthodontics and Implantology, President of Education Coordination, membership in the Pre-Graduate Dental  Education Programs Accreditation Association Consistency Commission, Ankara University, Faculty of Dental Education Coordinator, Head of the Prosthetic Dentistry Department, Faculty Board membership.   She presided over the Cultural Affairs Committee.

For the first time in Turkey, she presided over the International Congress of Dental Education, was held online from January 11 to 15, 2021.

Funda Akaltan, who is a member of Ankara University Association, TPID, DEPAD and OSSEDER (Osseointegration Association), is married and has a son.